Pomiń nawigację
Static Now

Co nowego w zakresie norm ISO 9001/14001:2015

Firma Static Control otrzymała pierwszy certyfikat ISO9001:2008 i ISO14001:2004 październiku 2010 r.  Utrzymaliśmy tę certyfikację do czasu uzyskania certyfikacji wg nowych norm ISO9001:2015 i ISO14001:2015 październiku 2017 r. Certyfikację wg nowych 2015 norm osiągnięto bez jakichkolwiek niezgodności.
                                    
Certyfikacja ISO wzmocniła działaność naszej organizacji w następujący sposób:
 1. Ceryfikacja ISO Certifications zapewnia klientom gwarancję, iż zarządzanie jakością i procesami środowiskowymi odbywa się stosownie do najbardziej uznawanych na świecie norm międzynarodowych.
 2. Systemy zarządzania jakością i procesami środowiskowymi ISO zapewniają strategiczny kieruek z jasno określonymi, kompleksowymi i jednolitymi wytycznymi w zakresie zarządzanie jakością i procesami środowiskowymi w firmie.
 3. Programy ISO uczą i wymagają od organizacji rozpoznawania ryzyka jako narzędzia umożliwiającego nieustanne doskonalenie.
 Poniżej kilka namacalnych dowodów wytworzenia lub ulepszenia jakości i systemów środowiskowych:
 
 1. Nasz indeks jakości, służący do pomiaru satysfakcji klienta z otrzymanych produktów nadal utrzymuje się powyżej 99%.
 2. Karda kierownicza podkreśla, iż działania wszystkich naszych pracowników mogą mieć pozytywny wpływ na naszych klientów.
 3. Komunikacja i rozwiązywanie problemów na przestrzeni organizacji ulega nieustannej poprawie, pomagając wszystkim w zrozumieniu tego, w jaki sposób ich praca wpływa na procesy i na klienta.
 4. Static Control recyklinguje teraz ponad 60% solidnych odpadów przy udziale KAŻDEGO pracownika firmy. To WIELE TON w okresie minionych 7 lat.
 5. Wykorzystanie i konsumpcja zasobów naturalnych została ograniczona dzięki ograniczeniu wykorzystania, ulepszeniu procesów konserwacji, zwracania uwagi na przypadki marnotrawstwa i podejmowanie kroków w celu zapobiegania im.
 6. Solidne systemy zarządzania jakością i środowiskiem oraz powiązana dokumentacja w znaczący sposób przyczyniły się do przetrwania przez naszą organizację druzgocącego tornada w 2011 r., które zniszczyło 3 krytycznych obiektów i poważnie uszkodziło 2 innych.
 7. Wszelkie znaczące dodatki do procesów, produkcja kartridży na rynki wtórne, atrament do taśmy kopiującej i 3D Filament and Ribbon Ink zostały stworzone stosownie do norm ISO, aby zapewnić naszym klientom nie tylko wysokiej jakości produkty, ale również wziąć pod uwagę wszystkie aspekty środowiskowe działalności.
 8. Wewnętrzne audyty wszystkich procesów w zaplanowanych odstępach zapewniają kontynuację zgodności procesów jakościowych i środowiskowych z oczekiwaniami kierownictwa.
 9. Regularne przeglądy dokonywane przez kierownictwo zapewniają zgodność procesów jakościowych i środowiskowych ze strategiczną orientacją kierownictwa.
Działalność operacyjna światowej siedziby Static Control Components, Inc. i oraz działalność prowadzoną w Sanford, NC, USA dostosowano do wymogów ISO9001:2015, System Zarządzania Jakością oraz ISO14001:2015 System Zarządzania Środowiskowego we wrześniu 2017 podczas naszego audytu fazy przejściowej. Nowe wymogi tych norm podkreślają znaczenie tworzenia strategii organizacyjnej na szczeblu kierowniczym tak, aby dosięgała ona wszystkie zainteresowane strony, w tym klientów, dostawców, organy regulacyjne, lokalne społeczności, pracowników i pozostałych zainteresowanych. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki identyfikacji ryzyka na poziomie organizacyjnym i ciągłe dążenie do zminimalizowania lub wyeliminowania ryzyka wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Zamierzenia, cele i dzialania zmierzające do osiągnięcia celów są tworzone na każdym szczeblu organizacyjnym i łączy je wspólne dążenie do realizacji strategicznych zamierzeń kierownictwa w zakresie jakości i gospodarki środowiskowej.
 
Nieustanne ulepszanie niesie ze sobą zmiany, wzrost i okazje dla naszej organizacji. Nowe normy 2015 ISO kładą szczególny nacisk na planowanie i zarządzanie procesami i zmianami produktów w celu zapewnienia odpowiedniej oceny potencjalnego ryzyka. Metodologię firmy Static Control w zakresie oceny nowych norm 2015 ISO Standards najlepiej podsumowuje nasza Polityka Jakości i systemów środowiskowych poniżej.
 
Dzięki naszym solidnym praktykom i regulaminom, firma Static Control bierze odpowiedzialność za zgodność jakości produktów, wpływ na środowisko naturalne i zgodność z wymogami Systemów Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Jesteśmy zaangażowani w:
 
 • zapewnianie innowacyjnych produktów poligraficznych i urządzeń elektronicznych spełniających lub przekraczającym oczekiwania klientów;
 •  Dostarczanie najlepszej obsługi technicznej i wsparcia na rynku wtórnym branży kartridży laserowych i atramentowych. 
 • Zapobieganie skażeniu środowiska na skutek naszej działalności, wszędzie tam, gdzie jest to praktycznie możliwe;
 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów i wymogów lokalnych, stanowych, federalnych i innych wymogów przestrzeganych przez firmę Static Control; 
 • Ustanawianie i weryfikacja zamierzeń i celów poprawy jakości i wydajności;
 • Nieustanna poprawa skuteczności Systemów Jakości i Zarządzania Środowiskiem poprzez propagowanie uwzględniania ryzyka w procesie myślowym.
Nasze wysiłki w zakresie Certyfikacji ISO stanowią pracę zespołową, z Debbie Bigelow zarządzającą działem BHP i Systemów Środowiskowych, prowadzonym przeze mnie działem systemów zarządzania jakością oraz Aaronem Mule, dyrektorem działu kontroli jakości, który dba o właściwy kierunek działań moich i Debbie.
 
Kooperacja i pomoc ze strony dyrektorów, managerów i pracowników na codzień współdziałających wraz z nami nad opracowywaniem i kontynuacją tych procesów zawsze budzi we mnie ogromny podziw. Pragnę ponownie gorąco podkreślić, iż uzyskanie i utrzymanie naszej certyfikacji wymaga wysiłków każdego pracownika firmy.

Odwiedź naszą stronę Certyfikacji ISO
Otrzymuj wiadomości Static News
Zarejestruj się

Więcej artykułów